Vloga za izdajo lokacijske informacije za promet z nepremičninami

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov