Vloga za zaporo in prekop občinskih cest zaradi izvajanja del

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov