Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov