Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov