Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Kamnik

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije