Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Oddaj zahtevo

Da

Organizacijska enota

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov