Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije (do 22.ure)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov